Informace pro naše sportovce – členy týmu

Budeme zpracovávat Vaše kontaktní a identifikační údaje (dále dohromady jen „osobní údaje“), tedy údaje, které nám poskytujete, za účelem interní evidence Vaší účasti v klubu, a to po dobu trvání Vašeho členství klubu a dále po nezbytně nutnou dobu po ukončení členství v klubu. Tyto údaje budeme zpracovávat pro plnění práv a povinností vyplývajících z členství v našem klubu, tj. pro plnění smluvního (členského) vztahu mezi Vámi a naším klubem. Poskytnutí těchto osobních údajů je požadavkem nezbytným k Vašemu přijetí do klubu a k vedení Vašeho členství, v případě jejich neposkytnutí bohužel nejsme schopni Vás evidovat jako člena našeho klubu, respektive se všemi výhodami.

Tento souhlas se zpracováním můžete kdykoli odvolat, tímto však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Informujeme vás, že poskytnuté osobní údaje správce (Marta Pechová za Blue Wings Cheerleaders) předává zpracovatelům – České asociaci cheerleaders, z. s. IČ 26546612, České unii sportu, IČ 00469548, Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Skvrňany IČ: 00669041, popř. Českému olympijskému výboru, IČ 25268708 kteří budou údaje zpracovávat (uchovávat) po dobu trvání účelu zpracován. Účelem je:

 • plnění práv a povinností vyplývajících ze zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu ve znění posledních změn,
 • plnění práv a povinností vyplývajících z členství,
 • vedení interní evidence členské základny
 • identifikace soutěží na území ČR i v zahraničí
 • vystavení osvědčení při úspěšném absolvování školící akce
 • žádostí o dotace

Případný udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, tímto však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Máte právo:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; za přístup k osobním údajům může být účtována náhrada odpovídající nákladům zpracování žádosti,
 • požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,
 • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Od 25. 5. 2018 máte ve vztahu ke svým osobním údajům také právo na:

 • bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
 • přenos poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a
 • výmaz a omezení zpracování Vašich osobních údajů.